Ankieta badająca satysfakcję klientów sieci EURES w ramach usług realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe, ale pomoże nam ulepszyć jakość świadczonych usług


Ankieta składa się z 7 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.
 

Z jakich źródeł dowiedział się Pan/Pani o usługach EURES? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Proszę określić status: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Z jakiej usługi Pan/Pani skorzystał? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Płeć *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Przedział wiekowy

*
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Czy jest Pan/Pani zadowolona z uzyskanych informacji? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Jakie jest prawdopodobieństwo, że Pan/Pani ponownie skorzysta z usug EURES? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi