Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników i pracodawców powiatu mławskiego


Szanowny Pracodawco!

 

Badanie skierowane jest do pracodawców, posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu mławskiego, zainteresowanych uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego m.in. na: kursy, szkolenia, egzaminy, studia podyplomowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie.

Pozyskane informacje pozwolą nam określić potrzeby szkoleniowe pracodawców. Zbadamy wiedzę pracodawców o możliwości ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Witold Żerański

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.