Ocena poziomu umiejętności cyfrowych. Część II – kwestionariusz (Zestaw II)


Czas wypełnienia kwestionariusza – 20 minut


Ankieta składa się z 15 pytań
1. Aby nabyć nowe umiejętności w posługiwaniu się narzędziami TIK: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
2. Czy możliwe jest wyłączenie obrazu z kamery przy rozmowie wychodzącej w komunikatorze internetowym: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
3. Bazą danych nie jest: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
4. Co to jest "sieć Web": *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
5. Aby przeglądać informacje w portalu informacyjnym użytkownik: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
6. Które z zasobów Internetu wpływają na samorozwój? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
7. Domyślny format pliku w programie "Microsoft Excel" to: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Opcja "Zakładki" w przeglądarce internetowej służy do: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
9. Przy pomocy programu "Paint" do już istniejącego obrazu można: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
10. Aby uchronić swoją prywatność i dane w Internecie należy: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
11. Co zrobić w przypadku otrzymania z nieznanego adresu wiadomości e-mail z załączonym plikiem o nazwie "niezapłacona grzywna": *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
12. Phishing to określenie próby: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
13. Klawisz "CAPS LOCK" służy do: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
14. Kombinacja klawiszy służąca do zamykania aktywnego na ekranie programu to: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
15. Zasada pracy skanera jest zbliżona do: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi