Zgłoś założenie/wznowienie działalności gospodarczej


Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Pytania
Podaj swoje imię i nazwisko *

Podaj swój numer PESEL *

Podaj adres swojego zamieszkania *

Podaj swój telefon *

Podaj swój adres e-mail *

Podaj datę dokonania wpisu do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej *

Podaj datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Podaj datę wznowienia działalności gospodarczej

Podaj adres korespondencyjny *