ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA SĄDECKIEGO URZĘDU PRACY


Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając na uwadze troskę o wysoką jakość świadczonych przez nasz urząd usług, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki ankiety umożliwią identyfikację obszarów gdzie może nastąpić poprawa jakości naszych usług.

 

Badania są anonimowe, a uzyskane odpowiedzi posłużą wyłącznie poprawie jakości naszych usług.


Ankieta składa się z 13 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.
 

W jakim stopniu ocenia Pan(i) współpracę z Sądeckim Urzędem Pracy?
Wiedza i kompetencje pracowników (fachowość, znajomość zagadnień merytorycznych) *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Poziom obsługi klienta (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy) *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Szybkość i sprawność załatwienia sprawy *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Zaangażowanie i pomoc w rozwiązaniu powstałych problemów *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Czy pracownicy SUP potrafili udzielić Panu/i w sposób komunikatywny i zrozumiały potrzebnych informacji? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Co jest dla Pana/i głównym źródłem informacje o naszych usługach? *
Wybierz właściwe odpowiedzi
W której komórce organizacyjnej Urzędu załatwiał/a Pan/i ostatnio sprawę? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Czy organizacja obsługi w zaznaczonej powyżej przez Pana/i komórce SUP była na zadawalającym poziomie? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę SUP?

Informacje o respondencie
Płeć *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Wiek:

*
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Wykształcenie:

*
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Status w SUP: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi