Ocena poziomu umiejętności cyfrowych. Część II – kwestionariusz (Zestaw III)


Czas wypełnienia kwestionariusza – 20 minut


Ankieta składa się z 15 pytań
1. Aby prawidłowo zakończy pracę z komputerem należy: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
2. Co to jest "spam": *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
3. Czego nie podłączymy do portu USB: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
4. Domeny zarejestrowane w Niemczech posiadają rozszerzenie: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
5. Który z adresów internetowych jest portalem informacyjnym: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
6. "Dysk Google" pozwala na: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
7. Jeżeli w pliku znajduje się film to jest to plik: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Które z rozszerzeń dotyczy plików filmowych: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
9. Nazwa "Bałtyk_2016a.jpg" jest: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
10. Mocne hasło zawiera: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
11. Czego nie mogą wykraść przestępcy ze smartfona: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
12. Phishing to określenie próby: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
13. Tzw. "Trojan" to aplikacja, która: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
14. Gdy otrzymamy wiadomości e-mail, której adresatem jest bank z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu do konta w celu weryfikacji należy: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
15. Pisanie nie na temat to inaczej: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi