Ocena poziomu umiejętności cyfrowych. Część II – kwestionariusz (Zestaw I)


Czas wypełnienia kwestionariusza – 20 minut


Ankieta składa się z 15 pytań
1. W jaki sposób kształtujesz swoją tożsamość cyfrową: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
2. Elektroniczne wersje książek istniejących już w wersji papierowej można znaleźć na? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
3. Wskaż popularne środowisko do e-learningu: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
4. Jednym z najbardziej istotnych elementów systemu "chmurowego", jakim są aplikacje Google jest: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
5. Który z serwisów może współtworzyć każdy chętny dodając coś od siebie? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
6. Plik "WMA" to domyślny format pliku w programie: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
7. Które z rozszerzeń dotyczy plików spakowanych: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Do uruchomienia opcji Pełny ekran służy skrót: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
9. W ramach ochrony przed wirusami serwery pocztowe nie zezwalają na wysyłanie i odbieranie plików z rozszerzeniem: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
10. Do cyberprzemocy nie zaliczymy: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
11. Podstawowa ochrona systemu operacyjnego to: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
12. Jakie informacje można bezpiecznie opublikować w serwisie "Facebook": *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
13. Która z poniższych licencji nie jest licencją darmową: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
14. Czy oprogramowanie pobrane z Internetu można kopiować: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
15. "Android" to: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi