Test1 - Konkurs dla uczniów pt. "Mój wymarzony zawód"


Jaki jest Twój wymarzony zawód?

Opisz maksymalnie do 1000 znaków, jaki to zawód, jak wyobrażasz sobie w nim pracę, dlaczego właśnie ten i jak planujesz go zdobyć? (można wpisać maksymalnie 1000 znaków łącznie ze spacjami. Najlepiej przygotować wcześniej wypowiedź w edytorze tekstu, np.: MS Word, LibreOffice Writer i sprawdzić tam liczbę znaków. Warto również zapisać sobie swoją pracę w pliku tekstowym. Dłuższe wypowiedzi (tj. pow. 1000 znaków) nie będą oceniane.

(- jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,

- jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,

- jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie?)

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Opis pracy w wymarzonym zawodzie

Można wpisać maksymalnie 1000 znaków łącznie ze spacjami.

 

Najlepiej przygotować wcześniej wypowiedź w edytorze tekstu, np.: MS Word, LibreOffice Writer i sprawdzić tam liczbę znaków.

 

Warto również zapisać sobie swoją pracę w pliku tekstowym.

 

W formularzu nie ma możliwości wprowadzenia wypowiedzi pow. 1000 znaków.

Wpisz swoją wypowiedź poniżej: *

Pytania dodatkowe (obowiązkowe, nie podlegające ocenie)

Jaki jest Twój wymarzony zawód? (nazwa zawodu)

*

Jaką kolejną szkołę planujesz wybrać?

*
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Kto pomaga Ci przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły średniej? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach z poradnictwa zawodowego/spotkaniach z doradcą zawodowym?

*
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
DANE UCZESTNIKA I OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

(Konieczne jest zapisanie poniższych danych na Oświadczeniu podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego):

Nazwa nadana przez Ucznia: *

Help

(nazwa powinna składać się z następujących znaków: inicjały ucznia, nr w dzienniku, nr klasy. Np.: Jan Kowalki posiadający nr 13 w dzienniku w klasie 8A wpisze swoją nazwę jako: "JK.13.8A")

Płeć: *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Pełna nazwa szkoły:

*

Adres szkoły:

*

Help

(ulica, nr budynku, kod pocztowy)

Powiat:

*

Help(siedziba szkoły)

Pamiętaj o wydrukowaniu i podpisaniu oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego oraz przesłanie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu!

*