Ocena poziomu umiejętności cyfrowych. Część II – kwestionariusz


(czas wypełnienia kwestionariusza – 20 minut)


Udziel odpowiedzi na poniższe pytania, zaznaczając jedną z opcji.
 


Pytania
1. Czy potrafisz napisać swoje CV na komputerze?  *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
2. Czy posiadasz pocztę e-mail? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
3. Czy potrafisz wysłać aplikację o pracę przez Internet?  *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
4. Czy potrafisz wyszukać online informacje nt. szkoleń?  *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
5. Czy potrafisz załatwić sprawę w urzędzie przez Internet?  *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
6. Czy potrafisz wypełnić formularz online?  *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
7. Jakiego programu użyjesz do przygotowania wykresu? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Do czego służy program Power Point? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
9. Jakiego skrótu klawiszy użyjesz w celu wydrukowania dokumentu? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
10. Jakiej formuły użyjesz w programie z arkuszami kalkulacyjnymi, aby połączyć w jednej komórce zawartości znajdujące się w osobnych komórkach ? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
11. Co należy zrobić w celu przeniesienia wyrazu do kolejnego wiersza w edytorze tekstu? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
12. W dokumencie stworzonym w edytorze tekstu chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian. Co robisz? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
13. Jakiego klawisza użyjesz, aby pisać wielkimi literami? *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi