Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Roman Popławski (rpoplawski@zakopane.praca.gov.pl).