Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców w 2022 roku


Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Nazwa firmy

Rodzaj przedsiębiorstwa *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Siedziba firmy / główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Rodzaj prowadzonej działalności (branża) *

Czy w roku 2022 w Państwa firmie planowany jest wzrost zatrudnienia? *
Propozycje kierunków szkoleń i rodzajów uprawnień, które Państwa zdaniem pozwoliłoby potencjalnym kandydatom obecnie lub w przyszłości na podjęcie pracy w Państwa Firmie? *

Czy jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w szkoleniu dofinansowanym ze środków Funduszu Pracy? *