Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Mateusz Wełna (mateusz.welna@praca.swidnica.pl).