Trwa ładowanie...
0%
Ankieta ewaluacyjna dotycząca szkolenia Kucharz
Liczba rekordów w ankiecie : 2

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:2
Liczba rekordów w badaniu:2
Procent ogółu:100.00%
Statystyki pytania Pytanie1
Czy program i zakres szkolenia spełnił Pana oczekiwania?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 1 50.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 1 50.00%  

Statystyki pytania Pytanie2
Czy prowadzący szkolenie profesjonalnie przekazali wiedzę i umiejętności ?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie3
Czy uzyskane przez Pana umiejętności są przydatne w karierze zawodowej?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie4
Czy w drodze szkolenia pozyskała Pani wiedzę i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie kucharza?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie5
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani przygotowywać stanowisko pracy kucharza zgodnie z wymogami?      
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie6
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani pobierać surowce i półprodukty do produkcji kulinarnej?     
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie7
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani zabezpieczać surowce, półprodukty i wyroby gotowe przed zepsuciem?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie8
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani dokonywać oceny organoleptycznej i estetycznej surowców kulinarnych, półproduktów i wyrobów gotowych?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie9
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani prowadzenia obróbki wstępnej surowców?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie10
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani przestrzegania higieny osobistej i higieny produkcji?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie11
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani utrzymywania na bieżąco czystości na stanowisku pracy?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie12
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani wykonywania pod nadzorem kucharza różnymi technikami i metodami zgodnie z normami surowcowymi asortymentów potraw z jarzyn, mleka, jaj, kaszy, mąki?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie13
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowaniu potraw i napojów?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie14
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani wykonywania bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń kuchennych?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie15
Czy w drodze szkolenia nauczyła się Pani wykończenia, porcjowania, dekorowania i estetycznego wydawania wyrobów kulinarnych pod ścisłym nadzorem kucharza?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie17
Czy ponownie skorzystałaby Pani z usług firmy szkoleniowej realizującej szkolenie?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie18
Czy poleciłaby Pani firmę szkoleniową /wykonawcę szkolenia innym osobom?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%  

Statystyki pytania Pytanie19
Czy poleciłaby Pani wykładowcę/trenera szkolenia innym osobom?
Odpowiedź Liczba Procent
Tak (T) 0 0.00%  
Nie (N) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 0 0.00%  
Niezakończone lub Niepokazane 2 100.00%