Badanie potrzeb zatrudnieniowo - szkoleniowych pracodawców


Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Dane pracodawcy
Nazwa firmy *

Telefon *

Adres e-mail *

Czy przewidują Państwa przyjęcie nowych pracowników? Jeśli tak, to w jakich zawodach i specjalnościach? Można wpisać liczbę. *

Jakich umiejętności/uprawnień oczekują Państwo od przyszłych pracowników? Można podać nazwę uprawnienia, programu komputerowego, itp. *
Wybierz właściwe odpowiedzi
Proszę skomentować, jeśli wybierasz odpowiedź.