Badanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia


Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest przeznaczona tylko dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urządzie Pracy w Sokołowie Podlaskim.

Wypełnienie ankiety nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim.

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Dane osobowe
Nazwisko *

Imię (imiona) *

Wiek *

Posiadane Wykształcenie *
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Proszę wpisać nazwę szkolenia mogącego podnieść dotychczasowe, bądź też nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub inne kwalifikacje, którym jest Pan(i) zainteresowany(na). *