Ankieta satysfakcji klienta

Ankieta składa się z 6 pytań

Ankieta

[]Nazwa Wydziału/Pracownika z usług którego Pani/Pan korzystał. *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Punkt przyjmowania korespondencji Punkt przyjmowania korespondencji
 • Sekretariat Sekretariat
 • Wydział Organizacji Urzędu i Rozwoju Kadr Wydział Organizacji Urzędu i Rozwoju Kadr
 • Wydział Logistyki Wydział Logistyki
 • Wydział Polityki Rynku Pracy Wydział Polityki Rynku Pracy
 • Wydział Obsługi EFS Wydział Obsługi EFS
 • Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Biuro FGŚP Biuro FGŚP
 • Powiatowe Urzędy Pracy Powiatowe Urzędy Pracy

[]Czy została Pani/Pan powiadomiona o przewidywanym terminie załatwienia sprawy *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Tak Tak
 • Nie Nie

[]Czy sprawę załatwiono w zdeklarowanym terminie *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Tak Tak
 • Nie Nie

[]Jak ocenia Pani/Pan informację uzyskaną od pracownika Urzędu *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • poniżej oczekiwań poniżej oczekiwań
 • zgodnie z oczekiwaniami zgodnie z oczekiwaniami
 • powyżej oczekiwań powyżej oczekiwań

[]Jak ocenia Pani/Pan kulturę osobistą pracowników Urzędu *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • bardzo dobrze bardzo dobrze
 • dobrze dobrze
 • dostatecznie dostatecznie
 • niedostatecznie niedostatecznie

[]Czy ma Pani /Pan zastrzeżenia dotyczące działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i jego pracowników

Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

 
Wyślij ankietę.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.