ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA SĄDECKIEGO URZĘDU PRACY

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając na uwadze troskę o wysoką jakość świadczonych przez nasz urząd usług, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki ankiety umożliwią identyfikację obszarów gdzie może nastąpić poprawa jakości naszych usług.

 

Badania są anonimowe, a uzyskane odpowiedzi posłużą wyłącznie poprawie jakości naszych usług.

Ankieta składa się z 13 pytań

W jakim stopniu ocenia Pan(i) współpracę z Sądeckim Urzędem Pracy?

[]Wiedza i kompetencje pracowników (fachowość, znajomość zagadnień merytorycznych) *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Bardzo wysoko Bardzo wysoko
 • Wysoko Wysoko
 • Przeciętnie Przeciętnie
 • Nisko Nisko
 • Bardzo nisko Bardzo nisko

[]Poziom obsługi klienta (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy) *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Bardzo wysoko Bardzo wysoko
 • Wysoko Wysoko
 • Przeciętnie Przeciętnie
 • Nisko Nisko
 • Bardzo nisko Bardzo nisko

[]Szybkość i sprawność załatwienia sprawy *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Bardzo wysoko Bardzo wysoko
 • Wysoko Wysoko
 • Przeciętnie Przeciętnie
 • Nisko Nisko
 • Bardzo nisko Bardzo nisko

[]Zaangażowanie i pomoc w rozwiązaniu powstałych problemów *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Bardzo wysoko Bardzo wysoko
 • Wysoko Wysoko
 • Przeciętnie Przeciętnie
 • Nisko Nisko
 • Bardzo nisko Bardzo nisko

[]Czy pracownicy SUP potrafili udzielić Panu/i w sposób komunikatywny i zrozumiały potrzebnych informacji? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Tak Tak
 • Nie Nie
 • Częściowo Częściowo

[]Co jest dla Pana/i głównym źródłem informacje o naszych usługach? *

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 • strona www strona www
 • materiały pisemne (ulotki, foldery, tablice ogłoszeń) materiały pisemne (ulotki, foldery, tablice ogłoszeń)
 • kontakt bezpośredni kontakt bezpośredni
 • informacje zamieszczane w prasie informacje zamieszczane w prasie
 • targi pracy targi pracy
 • Inne:
   

[]W której komórce organizacyjnej Urzędu załatwiał/a Pan/i ostatnio sprawę? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Kierownictwo Urzędu (Dyrektor, Zastępca Dyrektora) Kierownictwo Urzędu (Dyrektor, Zastępca Dyrektora)
 • Stanowisko ds. windykacji i orzecznictwa Stanowisko ds. windykacji i orzecznictwa
 • Stanowisko ds. obsługi klienta Stanowisko ds. obsługi klienta
 • Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń
 • Stanowisko ds. szkoleń Stanowisko ds. szkoleń
 • Stanowisko ds. staży i prac interwencyjnych Stanowisko ds. staży i prac interwencyjnych
 • Stanowisko ds. dotacji dla bezrobotnych Stanowisko ds. dotacji dla bezrobotnych
 • Stanowisko ds. doradztwa zawodowego Stanowisko ds. doradztwa zawodowego
 • Stanowisko ds. refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy Stanowisko ds. refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
 • Stanowisko ds. pośrednictwa pracy Stanowisko ds. pośrednictwa pracy
 • Stanowisko ds. aktywnego poszukiwania pracy Stanowisko ds. aktywnego poszukiwania pracy
 • Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr
 • Stanowisko ds. księgowych Stanowisko ds. księgowych
 • Stanowisko ds. programów EFS Stanowisko ds. programów EFS
 • Inne Inne
   

[]Czy organizacja obsługi w zaznaczonej powyżej przez Pana/i komórce SUP była na zadawalającym poziomie? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Tak Tak
 • Nie Nie
 • Częściowo Częściowo

[]Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę SUP?

Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

 

Informacje o respondencie

[]Płeć *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Kobieta Kobieta
 • Mężczyzna Mężczyzna

[]

Wiek: *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • 18-24 lat 18-24 lat
 • 25-34 lat 25-34 lat
 • 35-44 lat 35-44 lat
 • 45-49 lat 45-49 lat
 • 50 i powyżej 50 i powyżej

[]

Wykształcenie: *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • podstawowe podstawowe
 • zasadnicze zawodowe zasadnicze zawodowe
 • średnie ogólnokształcące średnie ogólnokształcące
 • średnie zawodowe średnie zawodowe
 • policealne policealne
 • wyższe wyższe

[]Status w SUP: *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Bezrobotny Bezrobotny
 • Poszukujący pracy Poszukujący pracy
 • Pracodawca Pracodawca
 • Inne Inne
   

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym.


Wyślij ankietę.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.