Ankieta jakości obsługi klienta

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu zbadanie jakości obsługi klienta oraz usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Niniejsza ankieta posłuży celom statystycznym, a jej głównym zadaniem jest optymalizacja/udoskonalenie procesu świadczenia usług przez naszą jednostkę.

Ankieta składa się z 13 pytań

Metryczka

[]Proszę o zaznaczenie urzędu w którym byli Państwo obsługiwani *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • Toruń, ul. Polna 115/115A Toruń, ul. Polna 115/115A
 • Chełmża, ul. Św. Jana 18 Chełmża, ul. Św. Jana 18

[]Płeć *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • kobieta kobieta
 • mężczyzna mężczyzna

[]Klient PUP *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • pracodawca pracodawca
 • osoba bezrobotna/poszukująca pracy osoba bezrobotna/poszukująca pracy

[]Proszę o zanzaczenie okresu pozostawania bez pracy *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • do 6 miesięcy do 6 miesięcy
 • od 6-12 miesięcy od 6-12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

[]Wiek *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • 18-29 18-29
 • 30-39 30-39
 • 40-49 40-49
 • 50 i powyżej 50 i powyżej

[]Wykształcenie *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • gimnazjalne i poniżej gimnazjalne i poniżej
 • zasadnicze zawodowe zasadnicze zawodowe
 • pomaturalne/policealne pomaturalne/policealne
 • średnie średnie
 • wyższe wyższe

Ocena

[]Jaki jest w Pana/Pani ocenie poziom kompetencji i fachowości pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • bardzo wysoki bardzo wysoki
 • wysoki wysoki
 • zadowalający zadowalający
 • niski niski
 • bardzo niski bardzo niski

[]Jak ocenia Pan/Pani poziom uprzejmości pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • bardzo wysoki bardzo wysoki
 • wysoki wysoki
 • zadowalający zadowalający
 • niski niski
 • bardzo niski bardzo niski

[]Czy obsługujący potrafili w sposób komunikatywny i zrozumiały udzielić Panu/Pani potrzebnych informacji? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • tak tak
 • nie nie
 • częściowo częściowo

[]Czy obsługa klientów przebiegała szybko i sprawnie? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • tak tak
 • nie nie
 • częściowo częściowo

[]Czy uzyskał/a Pan/Pani oczekiwaną pomoc ze strony pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w załatwieniu Pana/Pani sprawy? *

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 • tak tak
 • nie nie
 • częściowo częściowo

[]Z jakiej usługi lub formy pomocy Pan/Pani korzysta korzystał/a w tut. urzędzie? (wybór wielokrotny) *

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 • Rejestracja i świadczenia Rejestracja i świadczenia
 • Instrumenty rynku pracy (np. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie miejsc pracy) Instrumenty rynku pracy (np. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie miejsc pracy)
 • Pośrednictwo pracy (np. oferty pracy, giełdy pracy, kontakt z pośrednikiem pracy) Pośrednictwo pracy (np. oferty pracy, giełdy pracy, kontakt z pośrednikiem pracy)
 • Poradnictwo zawodowe (np. porada indywidualna lub grupowa, zajęcia aktywizacyjne) Poradnictwo zawodowe (np. porada indywidualna lub grupowa, zajęcia aktywizacyjne)
 • Szkolenia (np. szkolenie w trybie indywidualnym lub grupowym) Szkolenia (np. szkolenie w trybie indywidualnym lub grupowym)

[]Z jakiej usługi lub formy pomocy Pan/Pani korzysta korzystał/a w tut. urzędzie? (wybór wielokrotny) *

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 • Instrumenty rynku pracy (np. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie/wyposażenie miejsc pracy lub inne formy dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej) Instrumenty rynku pracy (np. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie/wyposażenie miejsc pracy lub inne formy dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej)
 • Pośrednictwo pracy (np. oferty pracy, giełdy pracy) Pośrednictwo pracy (np. oferty pracy, giełdy pracy)
 • Szkolenia (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) Szkolenia (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
 • Obsługa pracodawców - zatrudnienie cudzoziemców Obsługa pracodawców - zatrudnienie cudzoziemców

Dziękujemy za udział w ankiecie


Wyślij ankietę.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.